اخبار

تفاوت پناهگاه ها و فروشگاه ها

تفاوت پناهگاه ها و فروشگاه ها   پناهگاه حیوانات مکانی امن برای حیوانات بی خانمان است که می توانند تا پذیرفته شدن از سوی افراد جدید در آنجا زندگی کنند. بعضی حیوانات وقتی تازه وارد پناهگاه می شوند خیلی لاغر هستند و نیاز به دریافت آب و غذا دارند. ولی آنچه که این حیوانات بیشتر […]

اخبار

پناهگاه بهشت سگ ها نیست

پناهگاه بهشت سگ ها نیست خیلی ها پناهگاه را مامنی امن برای سگها می دانند و بر این باورند سگها در پناهگاه ها نه تنها در معرض خطر کشتارهای شهرداری ها، تصادفات، حیوان آزاری ها و … نیستند بلکه زندگی شاد و بدون مشکلی خواهند داشت. اگر شما هم جزو این افراد هستید بهتر است […]