آموزش

چه زمانی برای واکسن سگ یا گربه باید اقدام کرد و چه واکسن هایی باید بزنم

چه زمانی برای واکسن سگ یا گربه باید اقدام کرد؟   در ابتدا باید کنیم بسته به هر منطقه جغرافیایی و بنابه بیماری های شایع در آن منطقه برنامه واکسیناسیون نیز فرق میکند .دو نوع واکسن از لحاظ اهمیت وجود دارد : الف- واکسن های الزامی (که به انها واکسن های هسته یا اصلی نیز […]

اخبار

شایعات درباره بیماری خراش گربه را باور نکنید

شایعات درباره بیماری خراش گربه را باور نکنید به تازگی در یکی از پارکهای بزرگ تهران بنری مبنی بر خطر گربه ها برای سلامت انسانها نصب و از شهروندان خواسته شده مراقب نوعی بیماری به نام «خراش گربه» باشند و از غذادادن به گربه ها خودداری کنند! آیا واقعا این بیماری به حدی خطرناک است […]