حقوق حیوانات

حقوق حیوانات

به طور کلی وقتی صحبت از حقوق حیوانات می شود مردم را میتوان به سه گروه عمده تقسیم کرد؛

  • گروهی که کاملا خنثی عمل میکنند و نه آزارشان به حیوانات میرسد و نه به آنها کمک میکنند.
  • دسته دیگر موضع کاملا مشخصی دارند و معتقدند تا وقتی حقوق انسان ها پایمال می‌شود نمی‌توان از حقوق حیوانات حرف زد.
  • دوستداران و حامیان حیوانات هم آخرین گروه را شامل میشوند و بر این باورند هیچ تناقضی بین توجه به حقوق انسان ها و حیوانات وجود ندارد و هر دو در جایگاه خودشان باید مورد توجه قرار بگیرند.

البته در فرهنگ ایرانی ما همواره به رعایت حقوق حیوانات توصیه و سفارش شده است اما تقریبا در کشورمان قانونی که از حقوق حیوانات دفاع کند وجود ندارد. از طرفی پافشاری برای تصویب چنین قانونی با این هدف دنبال می‌شود تا بتوان هر گونه حیوان آزاری و خشونت علیه حیوانات را پیگیری و با خاطیان برخورد کرد.

بد نیست بدانید بر اساس بیانیه جهانی حقوق حیوانات (۱۰ماده‌ای) تمامی حیوانات دارای حقوق مساوی برای زندگی کردن تحت عنوان تعادل زیستی هستند، به حق زندگی همه حیوانات باید احترام گذاشته شود، حیوانات نباید در معرض برخوردهای بد و اعمال بیرحمانه قرار گیرند، هرگونه آزمایش زجرآوری روی حیوانات چه به صورت فیزیکی و چه روانی تجاوز به حقوق حیوانات محسوب می‌شود و محافظت و حفظ امنیت حیوانات بر عهده سازمانهای دولتی است. لازم به ذکر است که ما در خیریه حیوانات ( iranian_animal_rights  –  Animal rights IRAN ) تلاش میکنیم  با سودهای حاصل از فروش بخش فروشگاه و یا با کمک گرفتن از نیروهای داوطلب و مردمی برخی از این رنج ها را از روش هایی همچون درمان، فرهنگسازی اقشار مختلف جامعه، واگذاری رایگان حیوانات و پیداکردن سرپرست برای حیوانات رها شده، حیوانات بی سرپرست و یا بد سرپرست تا جاییکه میتوانیم این موارد را مرتفع سازیم.

شاید وقت آن رسیده که به عنوان یک انسان متمدن برای رعایت حقوق حیوانات و همزیستی مسالمت‌آمیز با حیوانات از نگاه اقتدارطلبانه نسبت به طبیعت دست برداریم و زیاده‌خواهی‌هایمان را گردن عقاید دینی نیندازیم.

milad ghasemi